Cloudapplicaties steeds populairder

35 procent van de organisaties met vijftig of meer werknemers maakt gebruik van één of meerdere applicaties uit de cloud. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van 4600 interviews over het applicatielandschap bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met vijftig of meer werknemers.

Schaarste ICT’ers neemt toe

Uit recente cijfers blijkt, dat het aantal moeilijk te vervullen ICT vacatures toeneemt. Volant Groep kan aan de hand van onze IT traineeships hierin de helpende hand bieden aan bedrijven en instellingen.

“Bij de analyse van de ICT-arbeidsmarkt wordt het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor ICT-professionals, de onvervulde vraag, als de basis van het tekort gehanteerd. Na 2014 neemt de onvervulde vraag toe tot 10.000 en blijft het aanbod ongeveer gelijk. Dit heeft tot gevolg dat in 2017 het verschil tussen vraag en aanbod zal oplopen tot een tekort 6.800 ICT-professionals.”

Bron: CBS